Hogyan-ajanlhatja-fel-1-at

„Nyelvoktatás fejlesztéséért” Petőfi Sándor Általános Iskola Alapítványa


Közhasznú szervezet

A „nyelvoktatás fejlesztéséért” Petőfi Sándor Általános Iskola Alapítványa 1992 óta működik az iskolai oktató- és nevelőmunka támogatójaként.
Legfontosabb céljaink az iskolában, a felnövekvő nemzedékek nevelésében, oktatásában és képességfejlesztésében való közreműködés, hozzájárulás a tanulók szabadidejének hasznos eltöltéséhez, az iskolában folyó oktató-nevelő tevékenység anyagi feltételeinek javításához.

Bevételi forrásunk évek óta: a szülők, pedagógusok, és támogatók által befizetett jövedelemadó 1%-a, a minden év elején megrendezett alapítványi bálunk bevétele, vállalatok, vállalkozások támogatásai.
Az elmúlt években több olyan rendezvényt szerveztünk, melynek egyik célja volt támogatói körünk bővítése. Arra törekedtünk, hogy minél több szülőt, vállalkozót megnyerjünk, segítségükkel még eredményesebbé tehessük alapítványunk működését.

Tettük ezt azért, mert segíteni mi is csak akkor tudunk, ha bennünket is segítenek.

Az alapítványhoz befolyt összegekből – a Szervezeti és Működési szabályzatban leírtak szerint – főként tanulóink szabadidejének hasznos eltöltésére irányuló tevékenységeket támogattuk. Művészeti csoportjaink és szakköreinknek eszközvásárlásra, kellékek beszerzésére, programok szervezésére biztosítottunk fedezetet. Hozzájárultunk kirándulások szervezéséhez, könyvtárunk bővítéséhez és informatikai szaktantermünk, játszóudvarunk fejlesztéséhez, az oktatási feltételeink korszerűbbé tételéhez.
A kiemelkedő teljesítményt nyújtó tanulóink jutalmazását, az alapítvány által létrehozott „Év diákja” cím odaítélésével is segítettük. Büszkék vagyunk rá, hogy a kuratórium évente 2-3 diákot is kitüntethet az ezüst érmével, s hogy az elmúlt években rangja lett e címnek.

Összegezve: Támogatókat keresünk és mi is támogatunk. Leírva egyszerűnek tűnik a gyakorlatban kevésbé az. De vannak lelkes szülők, lelkes pedagógusok, és szerencsére akadnak még mecénások is, akik készek arra, hogy gyermekeink vágyait segítsék valóra váltani. Egy mosolygó gyermekarc pedig minden fáradságot megér.

Ezúton is szeretnénk megköszönni a kedves szülőknek, vállalkozóknak és vállalatoknak az eddigi felajánlásaikat, és kérjük, hogy amennyiben tehetik, továbbra is támogassák alapítványunkat ez által iskolánk tanulóit!

Számlaszámunk: 11667007-06713700-67000007 (Erste Bank Móri Fiók)
Adószámunk: 18481721-1-07

A „Nyelvoktatás fejlesztéséért” Alapítvány kuratóriuma


2023


2022


2021


2020


2019


2018